Category Archives: Irland

Vikingane og det irske skriftspråket

Nordmenn var i all hovudsak analfabetar opp til år 1800. Kan dette ha vore eit resultat av forbanningar som vikingane drog nedover hovudet på oss? Valdlege nordmenn held på å øydeleggje det irke skriftspråket ved målretta angrep mot kloster og … Continue reading

Posted in Irland | Leave a comment